Medikal Robotik ve Rehabilitasyon Araştırma Lab.

Laboratuvarın asıl amacı, "Medikal Robotik" ve "Rehabilitasyon Mühendisliği" alanında hem akademik hem de teknolojik düzeyde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmektir.
Bu amaç için öncelikle, terapatik robotik uygulamaları sahasında, hasta odaklı biyomekatronik tasarımların yapılması, teknoloji hazırlık seviyesi olarak THS4'e kadar prototiplerin geliştirilmesi, rehabilitasyon mühendisliği konusunda yazılım ve donanım tasarımı ve geliştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.Buna ilaveten , biyomekatronik ve robotiğin gerek duyduğu  akıllı kontrol sistemleri ve actuatörler konusunda da ar-ge faaliyetleri gerçekleştrilmektedir.

Halihazırda Yürüyen Araştırma Projelerimiz:

  1. Yapay Pnömatik Kas (PAM) esaslı robotik ortez  ve akıllı kontrol sistemi tasarımı 
  2. Üst Extremite için "Hasta Uyumlu"  çok serbestlik dereceli akıllı robotik kol ortezi (exoskeleton)

Laboratuvarın temel araştırma konuları kısaca şu başlıklarda toplanabilir.

  1. Robotik Ortez ve Protezler.
  2. Terapatik Exoskeleton yapıları.
  3. Robotik Cerrahi sistemleri.
  4. Biyomekatronik sistemler.
  5. Akıllı Kontrol sistemleri
  6. Soft Actuators (Esnek Eyleyiciler),Yapay Pnömatik Kaslar (PAM)
  7. Medikal Eğitim simülatörleri.